artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 roku

Załączniki:
Informacja 236 KB
Ogłoszenie o konkursie MB
artykuł nr 2

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2016

Załączniki:
Wyniki konsultacji 167 KB
Projekt uchwały MB
Formularz 174 KB
Konsultacje 339 KB
artykuł nr 3

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego-przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc w trudnej sytuacji życiowej

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 4

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego- zadanie z zakresu pobudzania aktywności społecznej i przeciwdziałanie migracji osób starszych i niepełnosprawnych

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 5

Oferta organizacji pozarządowej na realizację...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedkłada ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 r. poz. 1118 z późn. zm.):