artykuł nr 1

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych za 2014 r

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli szkół niepublicznych

artykuł nr 3

Kontrola doraźna jednostki organizacyjnej Domu pomocy Społecznej

artykuł nr 4

Wystąpienie kontrolne szkół niepublicznych

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z kontroli z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim