artykuł nr 1

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych za 2014 r

Załączniki:
Załacznik do sprawozdania 95 KB
Sprawozdanie 333 KB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli szkół niepublicznych

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 3

Kontrola doraźna jednostki organizacyjnej Domu pomocy Społecznej

Załączniki:
Informacja 44 KB
artykuł nr 4

Wystąpienie kontrolne szkół niepublicznych

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 285 KB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z kontroli z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystapienie pokontrolne MB