artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu poszanowania dziedzictwa narodowego i kulturowego polegających na wykonaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2014 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków realizowanych w cyklu rocznym - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Wyniki konkursu 432 KB
Oferta MB
Regulamin 529 KB
Ogłoszenie 697 KB
artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2014 roku