artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2015 roku

artykuł nr 2

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

artykuł nr 3

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2013

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku pod nazwą ,,Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową''

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2014 roku