artykuł nr 6

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych a w szczególności sposobu gospodarowania mieniem gminnym przekazanym jednostce w trwały zarząd w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB