artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2014 roku

artykuł nr 2

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

artykuł nr 3

Oferta organizacji pozarządowej na realizację...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedkłada ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):
artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2013 roku

artykuł nr 5

Ogłoszenie dotyczy zamiaru udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2013 r.