artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli systemu opieki nad dziećmi do lat 3

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne z kontroli zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2011

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wykonywania obowiązku związanego z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej