artykuł nr 6

Zalecenia pokontrolne do protokołu kontroli archiwum zakładowego USC w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Zalecenia pokontrolne 462 KB
artykuł nr 7

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli "Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w latach 2008-2010"

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 1,008 KB