artykuł nr 1

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych a w szczególności sposobu gospodarowania gminnym majątkiem trwałym w Przedszkolu Samorządowym Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych jednostki a w szczególności ochrony i sposobu gospodarowania mieniem gminnym przekazanym jednostce w trwały zarząd

artykuł nr 3

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych a w szczególności sposobu gospodarowania gminnym majątkiem trwałym w SP Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych przeprowadzona w III LO w Piotrkowie Trybunalskim