artykuł nr 11

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 12

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Szkole Podstawowej Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB