artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu nr 70/2005 pn: Modernizacja ulic Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego w Piotrkowie Trybunalskim zrealizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

artykuł nr 3

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Łodzi w zakresie prawidłowości prowadzenia baz danych jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2008-2011 (I półrocze)

artykuł nr 4

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy miasta

artykuł nr 5

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie wykonywania uprawnień i prowadzenia ewidencji Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim