artykuł nr 11

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 12

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 13

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 14

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 15

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB