artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 349 KB
artykuł nr 2

Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB