artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

artykuł nr 3

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim