artykuł nr 6

Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 7

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB