artykuł nr 6

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 7

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB