artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r.