artykuł nr 1

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Łodzi w/s sprawowania nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego w latach 2006-2007 oraz 2008