artykuł nr 16

Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

Kontrola przeprowadzona w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Kontrola przeprowadzona w Biurze Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego