artykuł nr 11

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 12

Kontrola przeprowadzona w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalsksiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 13

Kontrola przeprowadzona w Biurze Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 14

Kontrola przeprowadzona w Biurze Inżyniera Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 15

Kontrola przeprowadzona w Biurze Inżyniera Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB