artykuł nr 1

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w PS Nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w PS Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim