artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 462 z dn. 19 grudnia 2007r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 461 z dn. 19 grudnia 2007r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 460 z dn. 19 grudnia 2007r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 459 z dn. 17 grudnia 2007 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 458 z dn. 17 grudnia 2007 r.