artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 427 z dn. 16 listopada 2007 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 426 z dn. 14 listopada 2007 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 425 z dn. 14 listopada 2007 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 424 z dn. 12 listopada 2007 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 423 z dn. 12 listopada 2007 r.