artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 442 z dn. 4 grudnia 2007 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 441 z dn. 4 grudnia 2007 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 440 z dn. 4 grudnia 2007 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 439 z dn. 4 grudnia 2007 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 438 z dn. 30 listopada 2007 r.