artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 447 z dn. 6 grudnia 2007 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 446 z dn. 6 grudnia 2007 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 445 z dn. 6 grudnia 2007 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 444 z dn. 6 grudnia 2007 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 443 z dn. 4 grudnia 2007 r.