artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 457 z dn. 17 grudnia 2007 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 456 z dn. 14 grudnia 2007 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 455 z dn. 14 grudnia 2007 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 454 z dn. 11 grudnia 2007 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 453 z dn. 11 grudnia 2007 r.