artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 412 z dn. 2 listopada 2007 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 411 z dn. 2 listopada 2007 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 410 z dn. 2 listopada 2007 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 409 z dn. 31 października 2007 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 408 z dn. 31 października 2007 r.