artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 417 z dn. 7 listopada 2007 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 416 z dn. 7 listopada 2007 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 415 z dn. 6 listopada 2007 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 414 z dn. 6 listopada 2007 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 413 z dn. 5 listopada 2007 r.