artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 348 z dn. 10 września 2007 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 347 z dn. 10 września 2007 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 346 z dn. 10 września 2007 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 345 z dn. 7 września 2007 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 344 z dn. 4 września 2007 r.