artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 333 z dn. 28 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 332 z dn. 28 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 331 z dn. 28 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 330 z dn. 28 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 329 z dn. 28 sierpnia 2007 r.