artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 338 z dn. 31 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 337 z dn. 30 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 336 z dn. 30 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 335 z dn. 30 sierpnia 2007 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 334 z dn. 28 sierpnia 2007 r.