artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 211 z dn. 15 czerwca 2007 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 210 z dn. 15 czerwca 2007 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 209 z dn. 14 czerwca 2007 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 208 z dn. 14 czerwca 2007 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 207 z dn. 11 czerwca 2007 r.