artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 231 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 230 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 229 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 228 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 227 z dn. 19 czerwca 2007 r.