artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 241 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 240 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 239 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 238 z dn. 21 czerwca 2007 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 237 z dn. 21 czerwca 2007 r.