artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 206 z dn. 11 czerwca 2007 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 205 z dn. 11 czerwca 2007 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 204 z dn. 4 czerwca 2007 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 203 z dn. 4 czerwca 2007 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 202 z dn. 1 czerwca 2007 r.