artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 251 z dn. 29 czerwca 2007 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 250 z dn. 29 czerwca 2007 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 249 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 248 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 247 z dn. 25 czerwca 2007 r.