artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 78 z dn. 28 lutego 2007 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 77 z dn. 28 lutego 2007 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 76 z dn. 28 lutego 2007 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 75 z dn. 28 lutego 2007 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 74 z dn. 28 lutego 2007 r.