artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 93 z dn. 12 marca 2007 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 92 z dn. 12 marca 2007 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 91 z dn. 12 marca 2007 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 90 z dn. 12 marca 2007 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 89 z dn. 12 marca 2007 r.