artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 103 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 102 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 101 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 100 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 99 z dn. 14 marca 2007 r.