artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 108 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 107 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 106 z dn. 14 marca 2006 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 105 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 104 z dn. 14 marca 2007 r.