artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 118 z dn. 21 marca 2007 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 117 z dn. 20 marca 2007 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 116 z dn. 20 marca 2007 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 115 z dn. 20 marca 2007 r.

Z informacji zostały wyłączone dane prawnie chronione (art. 6 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 114 z dn. 19 marca 2007 r.