artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 123 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 122 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 18

Zarzadzenie Nr 121 z dn. 21 marca 2007 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 120 z dn. 21 marca 2007 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 119 z dn. 21 marca 2007 r.