artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 128 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 127 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 126 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 125 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 124 z dn. 28 marca 2007 r.