artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 83 z dn. 5 marca 2007 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 82 z dn. 1 marca 2007 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 81 z dn. 1 marca 2007 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 80 z dn. 1 marca 2007 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 79 z dn. 1 marca 2007 r.