artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 88 z dn. 12 marca 2007 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 87 z dn. 12 marca 2007 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 86 z dn. 5 marca 2007 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 85 z dn. 5 marca 2007 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 84 z dn. 5 marca 2007 r.