artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 509 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 508 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 507 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 506 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 505 z dn. 29 grudnia 2006 r.