artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 484 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 483 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 482 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 481 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 479 z dn. 29 grudnia 2006 r.