artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 499 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 498 z dn. 29 grudnia 2006 r.

 

 

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 497 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 496 z dn. 29 grudnia 2006 r.

 

 

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 495 z dn. 29 grudnia 2006 r.