artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 424 z dn. 16 listopada 2006 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 423 z dn. 16 listopada 2006 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 422 z dn. 16 listopada 2006 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 421 z dn. 14 listopada 2006 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 420 z dn. 14 listopada 2006 r.